Vi har bokat 8 platser för träning och jakt på Tårnholm i Danmark den 12-14 oktober.
A-provs träning lördag/dummis - söndag fasanjakt som är upplagt som A-prov.
Hundarna bör vara startade i öppen klass och gått till  pris.
Anmälan
Inga-Lena

Fullt - men anmäl intresse om ni vill stå på reservlista