2020

GRATTIS
D. Be Sweet Japp "Tapper" och Ellen Beate Hovre
till 1:a pris i Ekl
Fosen 21 juni

GRATTIS
D. First Ess for Super G "Gandhi" och Irene Hegerberg till andra 1:an i Ekl
Fosen 21 juni

GRATTIS
D. Mineral Ferrum "Ferro" och Arnulf Hustad till
ett 1:a pris i Ekl
Fosen 21 juni

GRATTIS
D.Be Sweet Twist "Twisti" och Tone Kit Hansen som idag tog ett 1:a pris i BK.
Norge 5 juni

GRATTIS
D.Spicy Rosemary "Emma" och Anne Mansås
till tredje 1:an i Ekl
Norge 24 maj