En vårdhund är en hund som har valts ut och framgångsrikt utbildats till arbete inom vård, skola och omsorg. 
Vill du läsa mer om vårdhhund
http://www.vardhundskolan.se/

Vårdhundar förbättrar livet
Vårdhundsteam som utbildats av Vårdhundskolan assisterar inom demensvård och vid rehabilitering av både barn och vuxna. Kontakten med vårdhunden ger ökad motivation, bättre koncentration och ökat välbefinnande. Insatserna från vårdpersonal blir effektivare. Sjukgymnaster, läkare, arbetsterapeuter beskriver mycket positiva resultat av vårdhundarnas medverkan. Särskilt glädjande är att konsumtion av lugnande medicin minskar.

DJURBERGAS WHITETHORN MOOR "Bright" som nyutexaminerad vårdhund.
Ägare: Marita Danemyr

Ofta höjs motivationen för träning om en hund är med.

Här tränas muskelstyrka i ett ben.

För att locka fram talet hos visa patienter kan en tärning med färger och bilder användas. Patienten talar om vilken färg hon ser och kan även efter en tids träning berätta vad hunden på tärningen gör och i förlängningen få Bright att utföra samma sak som hunden på tärningen visar.


Att plocka upp föremål från golvet som patienten namnger hör till Brights favoritsysselsättning. Även detta ökar motivationen hos en patient som behöver träna talet.